Letter of notification for COVID-19 Pandemic

 

1.  Announcement for Entry and Exit Lao PDR
2. Announcement for Visa extension in Lao PDR
3. ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ 08 ຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານ ນຍ ເລກທີ 06. 
 4. Suspend visa extension during Lao New year
5. Continue suspended visa extension after Lao New Year
6. ເເຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ 732 ຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19)
7. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການ 703 732 740
8. ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເຂົ້າ-ອອກ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ ໂຄວິດ-19
9. ມາດ​ຕະ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ ຕໍ່​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ສັນ​ຊາດ ​ໄລ​ຍະ​ການ​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ COVID-19
  1.